От града към селото: 100 000 души са направили този избор през 2020 година

Свръх солените цени на имотите в градовете и пандемията зададоха тренда хората да се местят от градовете към селата. Почти 100 хил. души са направили този избор през 2020 г. , откогато е последната подробна статистика, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Най-голямо териториално движение има по направлението „град – село“, като на този сегмент се падат почти половината (48,4%) от мигриралите хора, които са 197 242 човека.

Следва направлението „град – град“ (29,9%) и „село – град“ (15,3%).

Най-голям брой от преселващите се в страната през по-миналата година са избрали за ново местоживеене област Пловдив – 21 320 души. Областите с най-големи относителни дялове в миграционния поток към област Пловдив са София (столица) – 7,7%, Пазарджик – 4% и Смолян – 3,7%.

„Заселването на хора в селата и другите малки селища около големите градове е субурбанизация“, обясни за „Монитор“ доц. Надежда Илиева от Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

„От доста време много ясно си личи нарастването на населението на селата, разположени край големите градове. Процесът е най-характерен за района около София. Увеличаването на хората заселили се около столицата се наблюдава главно по протежение на основните входно-изходни артерии на града. Субурбанизацията е повлияна от няколко фактора. Единият са високите цени на имотите в София и някой от най-големите градове. Вторият е, че вече все повече семейства търсят екологично чиста среда. Третият е влиянието на пандемията, когато се видя, че много хора могат да работят дистанционно от къщи. Дори в периоди на затихване на пандемията голяма част от служителите не се връщат в офисите. Така фирмите спестяват разходи и много от работодателите оставиха хората да си работят от къщи, защото у нас почти няма проблеми с осигуряването на високоскоростен интернет. По Черноморското крайбрежие пък субурбанизацията е свързана с развитието на туризма“, поясни тя.

По думите й, неслучайно е и поскъпването на недвижимите имоти в тези зони около големите градове.

През 2020 г. двадесет и четири области имат положителен механичен прираст. Най-голям е регистрираният в областите София (63 промила), Перник (26,6 промила), Кърджали (23,2 промила). С намаление на населението в резултат на отрицателния механичен прираст са областите София (столица) (-11,9 промила), Сливен (-2,2 промила), Смолян (-1,7 промила) и Велико Търново (-0,1 промила).

Лицата, които са сменили местоживеенето си от чужбина в България, или потокът на имигрантите, включват български граждани, завърнали се в страната, както и граждани на други държави, получили разрешение или статут за пребиваване в страната. През 2020 г.

37 364 души са променили своето обичайно местоживеене от чужбина у нас. Сред дошлите да живеят в страната 34,2% са във възрастовата група 20-39 години, а 32.3% са на възраст 40-59 години. Делът на най-младите имигранти (под 20 години) е 13,6%, а на най-възрастните (на 60 и повече години) – 19,9%.

Дискусиите са закрити за тази страница