Отчитат отслабване на икономическите и бизнес нагласи в България

През февруари общото икономическо доверие в Европейския съюз се влоши до ново двегодишно дъно, докато аналогичният индекс на Европейската комисия за България достигна най-ниско ниво от май 2016-а година, показват резултати от последното бизнес проучване на европейските власти в Брюксел, информира БНР.

Индексът, измерващ икономическото доверие в ЕС, се понижи през февруари до 105,3 пункта от 106,2 пункта месец по-рано и за разлика от аналогичния индекс на еврозоната отбеляза по-рязък спад до най-ниско ниво от септември 2016 година.

По-рязко влошаване на бизнес нагласите в рамките на целия ЕС се дължи в най-голяма степен на драматичен спад на съответния индекс на най-голямата икономика извън еврозоната в лицето на Обединеното кралство (спад с 4,5 пункта) при известно подобрение в Полша (с 1,4 пункта), която е втората по значимост европейска икономика извън единния валутен блок.

Последното проучване на Европейската комисия за Европейския съюз за февруари регистрира отслабване на доверието на мениджърите в почти всички водещи сектори с най-солиден спад в сферата на услугите (понижение до 7,1 от 8,4 пункта), следван от индустриалния и промишления сектор (понижение до -0,2 от 0,7 пункта през януари) и на бизнес нагласите в строителството (до 4,3 от 5,4 пункта). Повишение е отчетено единствено при търговията на дребно (до 0,3 от -0,7 пункта).

През февруари индексът на потребителското доверие в 28-те страни на ЕС се повиши до -7,2 пункта от -7,8 пункта в началото на годината.

Подобно на общия показател на ЕК за икономическото и бизнес доверието в ЕС, съответния индекс за България също отбеляза рязко понижение през февруари до 104,0 пункта от 105,4 пункта през януари, достигайки най-ниско ниво от май 2016-а година.  Трябва да се има предвид, че в края на пролетта на 2018-а година (през месеците април и май) икономическото доверие в нашата страна достигна посткризисен връх от 111,7 пункта – най-високо ниво от септември 2008 година, когато беше разгарът на глобалната финансова и икономическа криза.

Въпреки последвалото отстъпление от този посткризисен връх, индексът за нашата страна продължава да се задържа трайно над важното ниво от 100 пункта от края на 2014 година насам.

Отслабването на бизнес нагласи в нашата страна през февруари е в резултат на влошаване на доверието на българските мениджъри в индустриалната и промишлена сфера (спад на съответния индекс до -0,8 от 2,4 пункта) и в строителството (до 16,8 от 19,5 пункта) при подобрение в сектора на услугите (отскок до 14,8 от 13,0 пункта).

Индексът на потребителското доверие в България пък се понижи през февруари до -26,6 пункта от 26,0 пункта през януари, доближавайки отново неговото многогодишно дъно от -27,2 пункта, достигнато през ноември 2018-а година (най-ниско ниво от юли 2015 година).

Дискусиите са закрити за тази страница