Отстраняват изпълнителя на ремонта по „Константин Величков“

Строителят на „Константин Величков“ ще бъде сменен и ще си понесе съответната санкция, съобщи зам.-кмета по странспорта Евгени Крусев след проверка на трасето.  Причината е в материалите, които е използвал строителя при проверка се оказва, че са некачествени.

Ремонтът включва изграждането на 6 перона и поставяне на делинеатори, които да разделят градския транспорт от автомобилното трасе.

Проектът е възложен още през юли и до момента строителят е извършил пероните и част от делинеаторите. Използваните материали са тествани лабораторно и от специалисти в УАСГ, където е установено, че тяхната устойчивост на атмосферни влияния е недостатъчна.

„Софинвест“ е фирмата, която ще поеме довършването на ремонта, като задачата е да завърши всички дейности до края на годината. Това означава, че движението на градския транспорт в района трябва да бъде възстановено по ремонтирания маршрут.

Ремонтът трябваше да приключи в края на септември.

Дискусиите са закрити за тази страница