Отпуск по майчинство (Statutory Maternity Leave – SML)

Работещите по трудов договор могат да изискат платен отпуск по майчинство до 52 седмици без значение колко дълго работят за този работодател, колко часа или размера на заплатата. Излизането в отпуск по майчинство не е задължително процедура и изисква внимателно обмисляне, планиране и своевремено уведомяване на заинтерсованите страни.

Помогна ли Ви тази статия?
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
0/5 - 0 гласовете

Коментари

   Вашият коментар