Откриването на спортно – образователен комплекс ограничава движението в София

От 11:00 до 14:00 часа на 01.11.2018 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на крайна дясна лента на бул. „Никола Вапцаров“, в частта от служебния паркинг на НСО и входа на училището, с изключение на автомобилите обслужващи мероприятието – 25 /двадесет и пет/ паркоместа.

Дискусиите са закрити за тази страница