Организация на социалната закрила

socialna_zakrila


Системата за социално осигуряване се финансира от национални осигурителни вноски, които се плащат от работодателите и служителите, както и от общите данъци. Плащането на осигурирителни вноски е задължително. Тези вноски не са възвръщаеми, събират се от всички работещи и се внасят в смтка на националноосигурителеният институт (National Insurance Contribution Office) по национален осигурителен номер (National Insurance number) и формират индивидуалното досие на лицето с осигурителен принос.

За да отворите съдържанието е нужно да влезете в профила си!
Ако нямате, регистрирайте се тук.

Здравеопазване

Правото на медицинска помощ в ЕС зависи от непрекъснатите здравноосигурителни права на гражданите, придобити в компетентната им държава. Компетентната държава е тази, в която трудоспособните (работещите), пенсионерите, безработните граждани в процес на търсене на работа (за срок до 3 месеца) и лицата в нетрудоспособна възраст или положение (непълнолетни, ученици, редовни студенти и ...
Виж още