Обсъждат се промени в Закона за българските лични документи

Социалната комисия в парламента ще обсъди проект за промени в Закона за българските лични документи. Той засяга срока на валидност на свидетелствата за управление на моторни превозни средства на хората с увреждания. В момента валидността е пет години. Проектът предвижда удължаване на валидността на документите на десет години за всички хора с увреждания . Вносители на проектозакона са депутатите от БСП Михаил Христов и Крум Зарков. 

В мотивите на вносителите пише, че в България има около 170 000 водачи на МПС с различна степен на увреждане. Специализирани транспортни лекарски експертни комисии преценяват дали човекът с увреждания ще бъде дееспособен да управлява моторно превозно средство. Те предоставят съответните удостоверения, които служат при издаването на шофьорска книжка. Тези комисии са само три – в София, Пловдив и Горна Оряховица. 

Според вносителите хората с увреждания донякъде са дискриминирани спрямо останалите шофьори заради това, че техните свидетелства за управление на МПС са със срок на валидност до 5 години, а не до 10, както на всички останали. В проекта се предвижда възможността транспортните комисии да издават удостоверенията за срок от 10 години, а не до 5, като същевременно се запазва правото им да предлагат в рамките на този максимален срок индивидуален срок на валидност на свидетелството за управление, който съответства на състоянието на даденото лице. 

Дискусиите са закрити за тази страница