Обстановката в с. Иново се нормализира

Това бе констатирано от кмета на Община Видин Огнян Ценков при
извършената проверка, след издадената от него на 11 март 2018 година
заповед, с която бе обявеното бедствено положение в кметство Иново.
Кметът на Общината, подчерта, че днес обстановката вече се
нормализира в компрометирания участък от дигата, като са предприети
всички мерки, за да се предотврати нов пробив. Осигурена бе
необходимата техника и доставени чували с пясък за укрепване на
критичната част от дигата.
Кметът на Община Видин Огнян Ценков посочи, че са взети
правилните решения и ефективни действия за овладяване на
кризисното положение вследствие на наводнението. Това е факт
благодарение на доброто взаимодействие на местната власт с
институциите в лицето на заместник-министъра на земеделието Атанас
Добрев, главен комисар Николай Николов, директор на Главна дирекция
«Пожарна безопасност и защита на населението» на МВР, Албена
Георгиева, областен управител на област Видин и Снежина Динева –
изпълнителен директор на „Напоителни системи” ЕАД. Огнян Ценков
каза също, че при първа възможност ще се пристъпи към пълното
доизграждане на дигата. Срокът, за който е обявено бедственото
положение в село Иново, е до отпадане на обстоятелствата, послужили
за неговото обявяване.
Продължава наблюдението на критичните участъци не само в село
Иново, но и в другите засегнати населени места на територията на
Община Видин.

Дискусиите са закрити за тази страница