Обезщетения при трудови злополуки и професионални болести (Industrial Injuries Disablement Benefit)

Полага се в случай на увреждане в резултат от трудова злополука или професионална болест. Правото на обезщетение не зависи от размера на осигурителната вноска, която плаща лицето.

Обезщетението е дължимо ако осигуреното лице е наето по трудов договор и извършваната от него трудова дейност е предизвикала съответното заболяване и последвала нетрудоспособност. За обезщетение може да се претендира при

За да отворите съдържанието е нужно да влезете в профила си!
Ако нямате, влезте тук или да се регистрирате тук на сайта.

Коментари

Вашият коментар