Обезщетения за инвалидност (Personal Independence Payment – PIP)

От април 2013г. схемата за обещетенията при инвалидност (Disability Living Allowance – DLA) се трансформира в Personal Independence Payment – PIP.

Право на обезщетения за инвалидност имат хората на възраст 16-64г., получилите индивидуална оценка на загубена трудоспособност и /или увреждане (т.нарч. тест „ежедневие и подвижност“) и определение за постоянно пребиваване в Кралството.

Към оценка се насочват състояния на заболяване или увреждания с продължителност минимум 6 месеца в рамките на изтеклите 12 месеца. Целта е ясно разграничение между временна и трайна неработоспособност. Временната неработоспособност е болест, която приключва с оздравяването на човека и обикновено трае не повече от шест месеца. Трайната неработоспособност е увреждане. При нея възможността за възстановяване или е напълно загубена, или е поставена под въпрос за много по-продължителен период, което води до трайната нетрудоспособност или инвалидизиране на човека с всички произтичащи от това последици.

Индивидуалната оценка е на принципа на 12 компонентна точкова система, съдържаща показатели за самостоятелно изпълнение на ежедневни действия(приготвяне на храна, вземане на медикаменти, лична хигиена и т.н), като степента на трайно намалената или загубена работоспособност спрямо здравия човек се определя по характеристики на самостоятелност, последствията от тях (болка, умора, задъхване …) и нуждата от помощ. Прага за инвалидизиране е сумирането на минимум 8 точки. Срокът на инвалидността е от две до 5-10 години в зависимост от характера на увреждането, динамиката на неговото развитие и възможностите за възстановяване на работоспособността. За хората с тежка степен на увреждане се взема предвид и необходимостта от чужда помощ за подпомагане на битовото обслужване, придвижване, упражняване на трудова дейност и задоволяване на културни потребности.

Право на обезщетения за инвалидност зависи и от статута на пребиваване във Великобритания (рesidence and presence tests). Физическото присъствие в страната се зачита на принципа на 104 от последните 156 седмици и отседналост. Този принцип не се прилага за хората с трайна инвалидност. Отчитат се и фактори, като къде дългосрочно пребивава лицето, къде възнамерява да живее, причината за пристигането в Кралството и т.н.

Получаващите обезщетения за инвалидност имат право и на допълнително подпомагане – придружител, транспортни карти, освобождаване от пътен данък на личните автомобили и др.

Помогна ли Ви тази статия?
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
0/5 - 0 гласовете

Коментари

   Вашият коментар