Обезщетение при отпуск по болест (Statutory sick pay – SSP)

Работещите имат право на обезщетение от работодателя си когато са болни не по-малко от 4 поредни календарни дни и трудовото им възнаграждение е не по ниско от минималния доход за страната (lower earning limit – LEL). Болничните са в размер на £ 85.85/седмично, изплащат се от четвъртият ден и за срок не повече от 28 седмици. Възможно е тази сума да бъде по-висока в случай, че фирмата е част от професионална схема. Когато осигуреното лице продължава да бъде нетрудоспособно след този период, има право да изисква обезщетение (Employment and Support Allowance – ESA) от Службата по труда и пенсиите. На такова обещетение имат право и самоосигурените лица, които нямат работодател.

Обезщетения при трудови злополуки и професионални болести

(Industrial Injuries Disablement Benefit)

За да отворите съдържанието е нужно да влезете в профила си!
Ако нямате, влезте тук или да се регистрирате тук на сайта.

Коментари

Вашият коментар