Обезщетение за жилищно настаняване (Housing Benefit)

На обезщетение за жилищно настаняване имат хората с ниски доходи, които без финансова помощ не са в състояние да заплащат наема си. В зависимост от дохода, обещетението може да покрива пълния размер на т.нарч. „приемлив наем“ (‘eligible rent’) или частично. Размера на „приемливия“ наем се определя от общината, зависи от конкретния район и не включва режийни сметки. Няма значение дали наемодателят е общината, жилищна асоциация или частно лице и дали се касае за самостоятелно жилище или общо съжителство.

От април 2013г. влизат в сила редица изменения по отношение на обезщетенията за жилищно настаняване. Както и преди, обещетението се изплаща от общинската администрация по местоживеене, чийто правата на преценка се увеличават значително. Измененията имат за цел да лимитират размера на помощта според реалните нужди на наемателите. За наемателите на общински жилища и жилищни асоциации се прилага принципа на „необитаемост“ (‘bedroom tax’ или ‘under-occupancy rule’). Това означава, че жилището е по-голямо от необходимото според броя на обитателите. За една допълнителна „необитаема“ стая помощта се редуцира с 14% на база приемлив наем.

За да отворите съдържанието е нужно да влезете в профила си!
Ако нямате, влезте тук или да се регистрирате тук на сайта.
Помогна ли Ви тази статия?
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
0/5 - 0 гласовете

Коментари

   Вашият коментар