Обезщетение за жилищно настаняване (Housing Benefit)

На обезщетение за жилищно настаняване имат хората с ниски доходи, които без финансова помощ не са в състояние да заплащат наема си. В зависимост от дохода, обещетението може да покрива пълния размер на т.нарч. „приемлив наем“ (‘eligible rent’) или частично. Размера на „приемливия“ наем се определя от общината, зависи от конкретния район и не включва режийни сметки. Няма значение дали наемодателят е общината, жилищна асоциация или частно лице и дали се касае за самостоятелно жилище или общо съжителство.

За да отворите съдържанието е нужно да влезете в профила си!
Ако нямате, влезте тук или да се регистрирате тук на сайта.

Коментари

Вашият коментар