Няма изискване за възрастта на автобусите, използвани като "Случаен превоз"

Няма законово изискване, което да поставя горна граница на възрастта на автобусите, използвани като „Случаен превоз“. Това обясниха пред БНТ от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Тези превозни средства обаче трябва да отговарят на технически и административни изисквания, гарантиращи безопасността на пътниците. От бранша смятат, че е необходимо създаването на единен орган, който да осъществява контрол на пътя на автобусите с табела „Случаен превоз“.

Дамян Войновски – зам.-изпълнителен директор на ИА „Автомобилна администрация“: „Те се правят за конкретен повод – трябва да има група пътници, те трябва да се предварително уточнени. Съответно за всеки случаен превоз превозвачът трябва да ни уведоми“.
Магдалена Милтенова – чл. на Контролния съвет на Националното сдружение на автобусните превозвачи: „Когато едно превозно средство не отговаря на техническите изисквания, когато видът му не е подходящ за извършване на превоз на пътници, би следвало това нещо да се контролира. Защото в момента нещата се размиват – КАТ може да контролира едни дейности, извършвани от превозвачите чисто документално, Изпълнителната агенция контролира другата част от документацията. И в един момент нещата се размиват и резултатите не са тези, които трябва да бъдат“.

Дискусиите са закрити за тази страница