Няма данни за антракс в Пернишко

Резултатите от изследванията на откритите животински останки в района на една от кариерите в пернишкото село Студена не са показали наличие на антракс, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация в Перник. В района на кариерата са направени две пробонабирания. Проверени са всички места, посочени от жителите на селото като възможни за загробване на животни. Извършени са необходимите изследвания за установяване на пряка опасност за живота и здравето на хората. Не е било възможно да се направи изследване за чума по дребните преживни животни, тъй като за целта са били необходими кръвни проби, а на кариерата са открити само кости и кожа. От областната дирекция по безопасност на храните заявиха, че заболяването се предава в пряк контакт по въздушно-капков път и не е опасно за хората. До момента са взети две проби за микробиологичен анализ на водата от всички чешми и водоизточници в землището на Студена. Изследванията не са показали отклонения. Издадена е заповед от директора на РЗИ за ежеседмична проверка на водата в следващите два месеца и ежемесечни проверки до края на годината. Предстои нова съвместна проверка в района на кариерата. ВиК – Перник готви предписания за изграждане на санитарно-охранителна зона към каптажа, която да гарантира по-добрата сигурност на обекта.

Дискусиите са закрити за тази страница