НС реши: Още 4 г. срок за джипитата, за да се сдобият със специалност

Още 4 години срок за личните лекари, за да придобият специалност „Обща медицина“, ако все още нямат таката. Парламентът удължи срока, като това с поправки в Закона за лечебните заведения, които НС прие на първо, а след това и на второ четене.

Крайният срок изтичаше на 3 юни 2019 г., като по данни на РЗИ 673 са личните лекари, които не са придобили специалност „Обща медицина“ в този срок и регистрацията им подлежи на заличаване.

Именно затова целта на предложенията е да се предотврати закриването на голям брой практики и да се гарантира достъпът на населението до първична медицинска помощ.

В мотивите към закона е записано, че част от джипитата имат трудности, за да изпълнят изискването за придобиване на такава специалност. Причината е, че се налага да отсъстват от практиката си за времето на обучение, а същевременно не могат да намерят заместник през това време, който да поеме практиката и пациентите им.

Този проблем се забелязвал най-често при практиките на джипитата в отдалечените райони на страната.

Дискусиите са закрити за тази страница