НС гласува на първо четене Закона за преброяване на земеделските стопанства

Депутатите започват работа с обсъждане на второ четене на промени в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Те трябва да определят условията, при които ще се извърши преброяване на земеделските стопанства. С него се въвежда европейска директива за ограничения в употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване, които влизат в сила на 22 юли т.г. Залагат се преходни периоди за повторно употреба на някои резервни части. От обхвата на закона се освобождават тръбните органи, музикални инструменти, които съдържат олово, поради липсата на надеждни заместители.

Очаква се парламентът да приеме на първо четене Закон за преброяване на земеделските стопанства в България. То ще се проведе от 1 до 18 септември догодина чрез попълване на статистически въпросник на място или онлайн. По искане на БСП преди окончателното приемане на Закона ще се брои и наличната в стопанствата земеделска техника.

Ратификацията на изменението в споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки и Международната банка за възстановяване и развитие е последна точка в дневния ред на депутатите. Целта е да се осигури независима външна оценка за актуалното състояние на системата за обществени поръчки в България и ефективността на предприетите досега мерки.

Утре в пленарна зала влизат измененията в Изборния кодекс и предложението на левицата за започване на процедура по избор на нова Централна избирателна комисия. 

 

Преди да влязат в пленарната зала, решението за откриване на процедура за избор на членове на Централната избирателна комисия и промените в Изборния кодекс ще бъдат обсъдени на второ четене в ресорната правна комисия.

Дискусиите са закрити за тази страница