НСИ отчете рекорден ръст на българската икономика

Изключително позитивни са новите данни за няколко основни икономически показатели на Националния статистически институт (НСИ). От тях може да се направи доста категоричен извод, че икономиката на България вече е превъзмогнала кризата, свързана с коронавируса и навлиза в период на икономически растеж.

Това може да се види по съвсем категоричен начин както при данните за износа на страната ни, така и при тези за индустриалното производство у нас. Водещите икономически анализатори Лъчезар Богданов и Георги Ангелов публикуваха изключително любопитни графики.

 

„Данните за износа трябва най-накрая да затворят истеричното говорене за „криза“ – 2021 г. е абсолютен исторически рекорд:
За декември ръстът на годишна база е 32,5%;
За четвърто тримесечие ръстът е близо 27% и достига 18,2 млрд. лева;
За цялата 2021 г. износът е 68 млрд. лева – с 24% над нивото от 2020 г. , но цели 16,2% над нивото на предкризисната 2019 г.;
Тенденцията се вижда ясно и от данните за индустрията – годишен ръст на индекса на промишленото производство от 14,3% за декември и исторически най-висока стойност на индекса“, написа Лъчезар Богданов във фейсбук.

Според него е време да се спрат субсидиите, удобно оправдавани с пандемията, а политиката да се фокусира върху инвестиции, производителност, структурни промени и растеж.

Колегата му Георги Ангелов също подчертава, че данните на НСИ са много по-добри и от най-оптимистичните икономически прогнози.

Индустриалното производство през декември расте с 14.3% в реално изражение, а индексът на индустриалното производство достига най-високото ниво откакто има данни. Индустрията на България не просто се възстанови до предкризисните нива – тя отчетливо ги надминава, посочва икономистът.

В номинално изражение, с натрупаната инфлация, растежът на оборота в промишлеността е 59,9%.

Според данните на НСИ на годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 37.0%, в добивната промишленост – с 21.4%, и при преработващата промишленост – с 8.9%.

Съществен ръст в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството, некласифицирано другаде – със 111.4%, производството на превозни средства, без автомобили – с 68.6%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване – с 29.0%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло – с 28.2%.

Най-голям спад е отчетен при: производството на тютюневи изделия – с 31.3%, производството на напитки – със 17.7%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета – с 9.6%. 

Дискусиите са закрити за тази страница