Нова услуга в помощ на хората в неравностойно положение в Бургас

Хората в неравностойно положение в Бургас вече могат да се образоват и работят с помощта на социални асистенти по програма „Без ограничения“. От стартирането ѝ в града услугата се ползва от 33-ма души, повечето от които са незрящи.

Бургаската писателка Калина Вергиева е издала десетки книги, но заради влошеното си зрение писането на нови творби станало проблем за нея.

Сега социален асистент пише вместо нея стиховете и после и ги чете.

Калина Вергиева: Изключително ми е полезен, защото през последните години зрението ме се затрудни и ме стана изключително трудно да се придвижвам. Петър Костадинов е прикован в инвалидна количка и трудно се придвижва до работа сам.

Петър Костадинов: Улесняват ме. вкъщи ми помагат за работа някои неща.Имам кола, но не съм шофьор. Наемам човек личен асистент,който с моята кола ходим да се разписваме. Услугата е предназначена за хора с увреждане, които работят, учат или си търсят работа.

Марионела Стоянова – председател на Сдружение „Социален център-Бургас“: Друга част от целевата група, към която е насочен този проект, са семейства, където членовете на семейството трябва да се грижат за хора с увреждания. Ако си представим едно семейство, в което синът или дъщерята е лице с увреждане и родителите трябва да се грижат за него, това означава, че ще се затрудни трудовата реализация на тези родители. Към проекта има изграден и Център за почасови социални услуги. Там с помощта на диспечер се насочват социалните асистенти към потребителите на услугата.

Дискусиите са закрити за тази страница