Новата столевка влиза в обращение от днес

Новата банкнота от 100 лв. влиза в обращение от днес. Визуално тя почти не се различава, но е по-защитена, обясниха от БНБ.

Общият дизайн и основните елементи се запазват без съществени изменения, столевката отново е зелена и с лика на Алеко Константинов, но има въведени нови защитни елементи.

От новите банкноти вече са отпечатани 8 милиона броя. Старите столевки ще се подменят поетапно, след като се изхабят.

Дискусиите са закрити за тази страница