НЗОК е глобила болниците с 1 млн. лв. за първото тримесечие

Здравната каса е санкционирала болниците с едва 1.048 млн. лв. за първите три месеца на годината, сочат данните на НЗОК, цитирани от clinica.bg. Направени са 1308 проверки. Глобите са за 254 888 лв, а начислените неоснователно получени суми в размер на 726 912 лв. При внезапен контрол на място обаче санкциите са за едва 66 941 лв. Бюджетът на болничната помощ тази година е 2 млрд. лв.

Сумата е под рамките на обичайното – например за цялата 2014 г. глобите бяха за 1.8 млн. лева, а неплатените на болниците неоснователно начислени суми – 5 млн. лв. Други 2.2 млн. лв. тогава са платени, но след това поискани за възстановяване, тъй като са платени неправомерно. През 2017 г. вече общата сума от глоби и неплатени суми е за над 10 млн. лв. Освен това традиционно касата не успява да събере повече от 60-70 на сто от наложените глоби.

Причините за санкциите са свързани с липса на обективно доказани индикации за хоспитализация, нелекуване на придружаващи заболявания, неизвършени задължителни изследвания, пропуски при попълване на болничната медицинска документация на пациентите. Наказания са наложени и за неотразяване на извършена дейност, неизпълнени изисквания за завършена клинична пътека, неспазени критерии за дехоспитализации, заплащане или доплащане на медицинска дейност, която се покрива изцяло от НЗОК.

Два пъти повече – 3631, са проверките в извънболничната медицинска и дентална помощ. Санкциите са за 241 930 лв., а най-честите нарушения са свързани с отказ да бъде оказана медицинска помощ, заплащане за издаване на болничен лист, неудовлетвореност от качеството на оказаната помощ, доплащане от пациенти на дейности, които се покриват от здравната каса. 

В аптеките са направени 1086 проверки, установени са 1720 нарушения и са наложени санкции за 279 570 лв.

Дискусиите са закрити за тази страница