НДК и РИОСВ-София обединяват усилията си по повод Световния ден на околната среда

НДК и РИОСВ-София обединяват усилията си по повод Световния ден на околната среда. Те организират празник за деца и ученици под надслов „Да победим замърсяването с пластмаса“, който ще се състои на 6 юни в Централното фоайе на НДК от 14.00 часа. Идеята е децата да се запознаят по забавен и атрактивен начин с ползите от разделното събиране на отпадъци, рециклирането, опазването на околната среда, както и да разгледат класна стая „Земно кълбо“ и арт инсталациите от пластмаса на НДК, които са част от кампанията на НДК „re:НДК-Рециклирай! Културно е.“ Темата „Да победим замърсяването с пластмаси“ на тазгодишния световен ден на околната среда е избрана от домакина на събитието, Индия. Тя приканва всички ни да се замислим как да променим ежедневието си, за да намалим вредите от замърсяването с пластмаси върху околната среда, дивата природа и нашето собствено здраве. Тъй като пластмасата има много ценни приложения, обществото е станало прекалено зависимо от изделията за еднократна употреба. Това, обаче, има тежки последствия за околната среда. По света 1 милион пластмасови бутилки се закупуват всяка минута, а 500 милиарда найлонови торбички за еднократна употреба се изхвърлят всяка година. Общо 50 % от пластмасата, която използваме, е за еднократна употреба. Почти една трета от употребените пластмасови опаковки не стигат до системите за третиране на отпадъци, което води до сериозно замърсяване. Всяка година около 13 милиона тона пластмаса се изхвърлят в океаните, което оказва негативно влияние върху кораловите рифове и уязвимите морски видове. Пластмасовите отпадъци в океаните могат да обиколят Земята четири пъти за една година и могат да просъществуват там до 1000 години, преди да се разградят напълно. Пластмасата също така замърсява системите за водоснабдяване и от там попада и в човешкия организъм. В събитието на 6 юни в НДК ще бъдат поканени и представители на Лесотехническия университет, фондация „Дивите животни“, сдружение „Дива природа Балкани – Изследовател“, Българска фондация Биоразнообразие, клуб „Скорец“ към Биологическия факултет на Софийски университет, фондация „Геа Челония“, ученици и студенти от град София и Софийска област. На събитието ще бъдат обявени и победителите от конкурса за видеоклип на тема „Да победим замърсяването с пластмаса – ЗА чиста околна среда“.

Дискусиите са закрити за тази страница