На седмо място сме в Евросъюза по собствени жилища

Близо 85 процента или повече от 8 от 10 българи обитават свое собствено жилище, при среден показател за ЕС от 70 на сто /7 на 10 европейци/, отчита анализ на Евростат за състоянието на жилищния фонд в Евросъюза през 2016 г.Според европейската статистика около 54,5 на сто от населението у нас живее в къщи, а 45,5 на сто обитава апартаменти в блокове, предаде ДАРИК.

От притежаваните от българите над 3,9 млн. броя жилища – 2,6 милиона са в градовете и около 1,3 милиона – в селата.При население у нас в края на миналата година малко над 7,1 милиона души – 5,3 милиона българи /73 на сто от населението/ са обитавали жилища в градовете и около 1,8 милиона /23 процента/ – в селата.

Броят на селата у нас през миналата година е бил малко под 5000, като 157 села изцяло са били без население, а в 1148 села у нас са живеели между 1 и 49 души.Градовете у нас са били 257, а тези с над 100 000 души – шест. Въпреки това в тези шест града са живеели около 34 процента от населението на страната.
 
Според данни на родната статистика – за последните 5 години броят на притежаваните от българите жилища се е увеличил с над 44 хиляди. В края на миналата година у нас е имало 3 943 989 жилища, а през 2011 г. те са били 3 899 759.Средният размер на жилищната площ, която българинът е обитавал, е била около 72 кв. м., като с тази площ у нас е имало приблизително около 2 млн. жилища.

През 2016 г. 41 процента от населението на ЕС е живеело изцяло в градовете, докато 31 процента са живели в градове и предградията, а 28 на сто – изцяло в селски райони, отчита Евростат.В ЕС мнозинството от хората през 2016 г. са били собственици на жилищата си, като близо 70 процента са притежавали собствен дом, докато 30 на сто са наемали жилището си или 7 от 10 граждани на ЕС са имали собствен дом.

Най-голям дял от населението, притежаващо свое собствено жилище, е регистриран в Румъния – 96 процента собственици, пред Литва – 90 процента, Словакия – 89,5 процента и Унгария – 86,3 процента.
  Въпреки високият процент собствени домове – румънците са най-притеснени откъм жилищна площ едва 44 кв.м. средно на човек – при среден показател за ЕС – 96 кв.м.

На другия край на скалата – едва над половината от населението, което живее в Германия /52 процента/ , Австрия /55 процента/, Дания /62 процента/, Великобритания /63 процента/ и Швеция /65 процента/ – е притежавало собствен дом.В някои страни на ЕС повече от половината от населението живее в жилища, които са с ипотека или заем – в Швеция този дял е 61 на сто, в Холандия – 59 на сто, в Дания – 50 на сто.

В голяма част от държавите членки болшинството от населението живее в къщи през миналата година, като най-висок процент е регистриран в Ирландия – 92,5 на сто и Обединеното кралство – 85 на сто, следвани от Хърватия – 80 на сто, Белгия – 78 та сто и Холандия – 76 на сто.Най-малък процент хора /под 50 на сто/ живеят в къщи в Испания, Естония, Латвия и Литва, отчита Евростат.

Дискусиите са закрити за тази страница