Наши фирми ще намират пазари в чужбина чрез Експортен хъб България

Държава, бизнес и образование се обединяват, за да предоставят възможност на повече български компании да намерят пазари за продукцията си в чужбина. Инициативата се нарича Експортен хъб България. Той бе учреден на специално събитие днес чрез подписването на споразумение между 12-те участници. Това са Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП), чиято е и идеята за създаване на хъба, София Тех парк, Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ), Българската стопанска камара (БСК), Конвенцията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Българската консултантска организация, Клийнтех България, Българската стартъп асоциация, М3 Комюникейшън Груп, СофтУни, Висшето училище по застраховане и финанси и Асоциацията на бизнес клъстерите.

Идеята и целта на Експортен хъб България е да работи за интернационализацията на българския бизнеса и повишаване на родния износ. Това ще става чрез платформа, която ще улесни нашите предприятия при навлизането им на чужди пазари, както и ще им осигури достъп до информация за спецификите и особеностите на различните пазарите по света.

Паралелно с това инициативата ще предостави възможност на фирмите да развият и усъвършенстват своите умения и познания, както и да участват в мрежа за обмяна на пазарна информация, опит и знания чрез онлайн и офлайн събития.

„Това ще се случва в две направления. Първото ще се състои в ежемесечни мероприятия-обучения с предприятия, реализирали се вече на чужди пазари. А в тях ще участват и търговските ни аташета в чужбина“, обясни изпълнителният директор на ИАНМСП Бойко Таков. Той допълни, че първоначално тези мероприятия ще се провеждат офлайн, но амбицията е скоро те да се случват и онлайн, за да могат да имат достъп до тях производствените предприятия, болшинството от които не са локализирани в София. В тази връзка СофтУни вече работи върху сайта на Експортен хъб България, чрез който да тази обучения да се провеждат в изцяло онлайн формат. „Идеята е, че София не е България. И фокусът на обученията ще е насочен към тези производители, които са в провинцията“, обясни още Таков.

Второто направление ще представлява конкретни обучения на български компании. Ще се започне с 15 такива, развиващи дейност в 3 сектора на икономиката, които вече са постигнали такова ниво на развитие, което да им позволи експанзия на чужди пазари, стана ясно още от думите на шефа на ИАНМСП. Таков допълни, че тази програма ще бъде 4-месечна, а целта ще е всяка компания да си намери поне един нов пазар в чужбина или поне един нов клиент там.

„Подкрепата за фирмите ще бъде напълно безплатна, а вече бяха проведени разговори и с Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за финансиране, което да доведе до по-голяма устойчивост на инициативата, допълни още Таков.

По време на презентацията си той отбеляза още, че оперативно Експортен хъб България ще започне да работи в началото на 2020 г. А дори по-малко от година е отнело създаването на хъба. Таков разказа, че в началото на т.г., по време на работна визита в Южна Корея, от ИАНМСП са видели подобна платформа и така се е зародила идеята в България да бъде направено такова нещо. С времето идеите са били изчистени, а в същото време много от организациите, които днес учредиха хъба, сами са пожелали да се включат в него, когато още нещата са били на идейно ниво. „Което само по себе си е атестация, че инициативата е добра“, отбеляза Таков. И допълни, че Експортен хъб България е много хубав пример за публично-частно партньорство.

Дискусиите са закрити за тази страница