Националното външно оценяване за 4 клас е по-добро от миналогодишното

От следващата година националното външно оценяване ще се провежда с нов формат.Причината е заради променените учебни програми, съобщиха от Министерството на образованието и науката (МОН).

Ведомството обяви резултатите от националното външно оценяване за 4 клас. За 7 клас конкретни резултати не бяха извадени, тъй като продължава обобщението.

Становището на МОН за четвъртокласниците е, че по четирите предмета – „Български език”, „Математика”, „Човек и природа”, „Човек и общество”, резултатите са по-добри спрямо миналогодишните.

Учениците са се справили добре със задачата по български език с отворен отговор. Общото заключение е, че като цяло при диктовката по-голямата част от тях са усвоили правилното изписване на „я” и ”щ”. По математика най-големи затруднения има при геометричните задачи. Математиката се очертава като любим предмет за много от учениците, които с лекота се справят с алгебричните задачи, отбелязват от МОН.Плановете на МОН за следващата година по отношение на националното външно оценяване за 4 и 7 клас са изместване на акцента към оценката на индивидуалните ученически постижения и сравняването им по успех. Разработване на нов формат на НВО в VІІ клас, който да измерва постигнатото в целия прогимназиален етап и в същото време да е насочен към оценка на функционалната грамотност. Разнообразяване на типовете задачи и включване на задачи с различна трудност, както и стъпки към проверка и оценяване от дистанция по интернет.

Дискусиите са закрити за тази страница