Натрупаното за втора пенсия отново падна под 3000 лв.

След като в продължение на пет месеца средната сума в партидите за втора пенсия беше над летвата от 3000 лв.,  отново е под нея, показва статистика на Комисията за финансов надзор за цялата 2018 г. Към 31 декември родените след 1959 г. българи имат в универсален пенсионен фонд средно по 2993.30 лв. Месец по-рано средната сума е била 3011.11 лв., а за пръв път преминава границата от 3000 лв. през юли, пише „Сега“.

За мъжете натрупаното в партидите в края на годината е 3137.58 лв., а за жените – 2840.15 лв. Групата, която първа ще получава пенсии от две места – НОИ и частен фонд, е със средна сума 3723.59 лв. Това са хората на възраст 55-59 г. При тях разликата в половете не е толкова голяма – за мъжете средната сума е 3756.83 лв., а за жените – 3690.51 лв.

Индивидуалният размер на натрупаните средства по партидите варира в широки граници и зависи от много фактори като продължителността на осигурителния период, размера на вноската и осигурителния доход, редовното осигуряване, удържаните такси, постигнатата доходност, подчертават експертите от КФН. В различните фондове сумите варират от 1397.42 лв. (УПФ „Бъдеще“) до 3579.02 лв. в „Ен Ен УПФ“.

Миналата година завърши със слаби резултати за частните пенсионни фондове. За периода 30 декември 2016 г. – 31 декември 2018 г. среднопретеглената доходност на деветте универсални фонда бе 0.96%. За сравнение към полугодието средната доходност за 24 месеца назад на годишна база беше 4.45%, а към първото тримесечие на 2018 г. – 4.70%. Стигна се дотам вторият по големина фонд – „Алианц“ да отчете отрицателна доходност от минус 0.09%.

3 734 824 са вече осигурените за втора пенсия в универсален пенсионен фонд, показват данните в края на годината. Увеличението за година е с около 67 000 души. За една година брутните постъпления от осигурителни вноски на деветте универсални фонда, в които осигуряването е задължително за родените след 1959 г., са почти 1.285 млрд. лв.

Дискусиите са закрити за тази страница