Наследствени пенсии

Право на наследствена пенсия и обезщетение имат преживелият съпруг(а) или регистриран партньор и малолетните деца на починалия.

На преживелия съпруг или регистриран партньор, който не е навършил пенсионна възраст или е навършил пенсионна възраст, но не е имал право на държавна пенсия въз основа на собствения си стаж се изплаща еднократно обещетение при смърт (Bereavement Payment). Условие за изплащането на еднократното обещетение при смърт Bereavement Payment е починалият да е плащал 25 години осигурителни вноски преди 6 април 1975 г., или през всяка година след 5 април 1975, като е имал общ доход за всяка данъчна година не по-малко от 25 пъти седмичния минимален доход през съответната данъчна година.

За да отворите съдържанието е нужно да влезете в профила си!
Ако нямате, влезте тук или да се регистрирате тук на сайта.

Коментари

   Вашият коментар