Насилие в дом за деца с увреждания в Габрово

Насилие в дом за деца с увреждания в Габрово. От видеозаписи става ясно, че две от служителките в дома са упражнявали насилие над децата, настанени там. Кметицата на Габрово заяви, че е получила записите от директорката на дома и заяви, че ще бъде безкомпромисна. Сигнализирана е прокуратурата и Държавната агенция за закрила на детето. Проверките продължават. Към момента в дома в Габрово живеят 7 деца и 3-ма младежи с увреждания.

Дискусиите са закрити за тази страница