Над 920 млн. евро са изпратили у нас българи от чужбина до септември 2019 г.

922 милиона евро са изпратили българите, живеещи в чужбина, на близките си у нас, показват данните на БНБ за първите девет месеца на годината.

Сумата е по-голяма спрямо същия период за 2018-та.Най-много пари са изпратени от Германия и Съединените щати.

В справката се отчитат единствено парични преводи, направени по банков път или чрез специализирани компании.

Дискусиите са закрити за тази страница