Над 7300 човека се присъединиха към петицията „За подобряване на родилните грижи в България“

Eлектронната петиция „За подобряване на родилните грижи в България“ към момента е събрала над седем хиляди и триста членове. Инициатор на инициативата е сдружение „Родилница“, което се бори за подобряване условията за раждане в България. Петицията е достъпна тук и цели да бъдат взети адекватни мерки за спиране на насилието над родилки. Сдружението от години алармира за честите случаи на насилие над родилки в българските болници и предлага да бъде създадено специално обучение по лекарска етика и култура на зачитане на правата на пациента, както и образованието по акушерство и гинекология да бъде обновено и съобразено с препоръките на Световната здравна организация (СЗО). Екипът на „Родилница“ настоява още да бъде приет задължителен регламент как да бъде водено раждането. Според сдружението е необходимо да се утвърди правна уредба, която да дава специална закрила на раждащите жени, както и да бъде дефинирано понятието „насилие над родилки” в Наказателния кодекс. „Наши проучвания показват, че мнозинството от раждащите в България жени не са удовлетворени от предоставяните им родилни грижи в лечебните заведения. Повечето от тях се чувстват травмирани (психически и физически) от приложените им нежелани медицински интервенции, от незачитането на достойнството им и лишаването им от контакт с бебето в първите 24 часа от раждането. По тази причина някои жени дори се отказват от следващо раждане или търсят алтернативни варианти (частна болница, вкъщи или в чужбина). С настоящата петиция целим да променим това и да създадем спокойна и подкрепяща среда за родилките в България“ – споделя Нина Гелкова от сдружение „Родилница“.

Дискусиите са закрити за тази страница