Над 50% ръст на продажбите на електромобили в света през 2017 г.

Продажбите на електромобили в света са се увеличили с 54% през 2017 г. и са достигнали 3 милиона. В Китай, който е най-големия в света пазар на този тип коли, увеличението също е около 50%, но делът на електромобилите в общия национален автомобилен парк остана ниско, около 2,2%. В Норвегия такива автомобили са с най-висок дял в пазара, но дори и там техният дял в парка на страната е нисък – 6,4%. Въпреки това експертите са оптимистично настроени за перспективите в този сектор. Ако политиците изпълнят сегашните си ангажименти към околната среда, „броят на електрическите лекотоварни автомобили на пътя ще достигне 125 милиона до 2030 г.“, гласи една от прогнозите. Ако политическите амбиции се развият допълнително, броят им може да достигне 220 милиона през 2030 г. Не е случайно подчертаването на ролята на политиците, защото правителствата трябва да поемат водеща роля в подмяната на автомобилния парк от задвижвани с бензин и нафта коли. ЕС трябва да съкрати с 40 процента емисиите на причиняващи парников ефект газове, предаде БГНЕС. Франция, която е на второ място по производство на коли в Европа след Германия, обяви амбициозния си план през 2040 г. да прекрати продажбите на бензинови и дизелови коли. Електромобилите използват акумулатори вместо бензин или дизел, но и при тях има будещи въпроси неща. Ключови елементи от акумулаторите включват кобалта, голяма част от който идва от мините в разкъсваната от безредици ДР Конго. Правозащитни групи изразяват безпокойство от корупцията в свързаната с кобалта промишленост и в голяма степен лошите трудови условия в мините в ДР Конго.

Дискусиите са закрити за тази страница