Над 3800 проверки на данъчните по Северното Черноморие от началото на юли

Служители от „Фискален контрол“ при ТД на НАП Варна, подкрепени от колеги от вътрешността на страната, извършиха над 1200 проверки по Северното Черноморие и населените места по крайбрежието от началото на месец юли, съобщиха от агенцията.

Данъчни инспектори проверяват за отчитане на обороти и издаване на касови бележки, както и за движението на рискови стоки, включително алкохол и тютюневи изделия. Контролът се осъществява от органите по приходите чрез извършване на контролни покупки, съпоставка на касовата наличност с отчетените обороти, проследяване на плащанията и отразяването им в касовата книга на обектите. 

Установените при проверките обороти от продажби се съпоставят с данните получени в НАП чрез дистанционната връзка на фискалните устройства. Под засилено дистанционно наблюдение и физически контрол са 50 високо оборотни заведения за обществено хранене и дискотеки на територията на град Варна и курортните комплекси.

Освен служители от „Фискален контрол“, проверки за спазване на данъчното и осигурителното законодателство извършват и служители от дирекция „Контрол“ при ТД на НАП Варна. От началото на месец юли от тях са извършени още над 2600 проверки. 

При извършените проверки се установява значителна промяна в поведението на търговците към доброволно спазване на данъчните закони. По време на осъществения контрол са съставени 198 акта за административни нарушения, като 32 от тях са за неиздаване на фискален касов бон, 164 акта за установена разлика в касовата наличност и 2 за липса на фискално устройство. Всички търговци, които не издават касова бележка, се санкционират незабавно със запечатване на търговския обект, освен наложената глоба, като обектите остават затворени в продължение на 2 седмици след запечатването.

От ежедневните обходни патрули с екипи от ТД на НАП Варна са посетени още над 2700 търговски обекта.

„Целта на проверките не е да съставяме актове, а да се постигне промяна в данъчното поведение на търговците. Преди да започнем масираните проверки проведохме среща с туристическия бранш и ги запознахме с предстоящата лятна кампания и действията, които ще предприемем. Въпреки това, все още някой търговци се изкушават да не отчитат продажбите си и да укриват оборот. На всички, които имат съставени актове, ще извършим повторни проверки, за да установим има ли промяна към коректно спазване на данъчните закони. Спрямо тези, които отказват да изпълняват доброволно задълженията си към бюджета, се налага да прилагаме и някои крайни мерки за тяхното събиране. От началото на юли колегите от дирекция „Събиране“ са посетили и иззели парични средства от касите на 93 обекта, като са внесли в бюджета над 240 хил. лева. Тази крайна мярка ще продължи да се прилага спрямо търговци с просрочени данъчни задължения, които имат възможност да изпълняват задълженията си към бюджета, но не го правят. Контролът продължава без прекъсване до края на летния сезон“, заяви териториалният директор Милена Колева.
 

Дискусиите са закрити за тази страница