Над половината софиянци ще получават пари по изравнителната си сметка

52,8% от клиентите на Техем в София са получили изравнителни сметки със суми за възстановяване. Това се дължи на значително по-краткия и топъл отоплителен сезон 2017/2018. Изминалият отоплителен сезон е чувствително по-кратък и по-топъл в сравнение с предходния – 168 дни с отопление със средно дневни температури 5,49 градуса, отчитат

от най-големия топлинен счетоводител в столицата – Техем. За сравнение миналата година софиянци са използвали отопление 185 дни със средно дневни температури 3,34 градуса.

В резултат, 52,8% от клиентите на Техем в София са получили изравнителни сметки със суми за възстановяване от Топлофикация София, докато останалите 47,2% ще доплащат на топлофикационното дружество. Близо 14% от клиентите на Техем в София пък са получили изравнителни сметки със суми за възстановяване или доплащане до 10 лв. „26 291 от нашите клиенти са получили изравнителна сметка, в която сумите за доплащане или възстановяване са до 10 лв., което означава, че през зимата фактурираната им енергия за отопление и топла вода е била много близо до реалното им потребление“, коментира Милена Стоянова, управител на Техем.

Изравнителните сметки на клиентите с годишен отчет вече са предоставени на упълномощените от сградите лица, а за клиентите на водещата фирма за топлинно счетоводство Техем, са достъпни и на клиентския портал на дружеството. Напълно безплатно, след регистрация с абонатен номер и име на титуляр, всеки има достъп до детайлна информация за потреблението си през годината.

Посочената сума разход за топла вода в таблицата е за период 12 месеца. Крайните суми в графа „общо“ показват колко средно е струвал целият отоплителен сезон (12 месеца топла вода и 168 дни отопление) за различните видове жилища.

В резултат на отчетната кампания, данните на Техем сочат, че 5 297 клиенти в София не са осигурили достъп за отчет на уреди и водомери. Тези клиенти в момента са получили изравнителни сметки на максимална мощност, поради неосигурения достъп. Припомняме, че в Наредбата за топлоснабдяване са предвидени санкции при неотчетени, стари или липсващи индивидуални, а именно служебен разход до 280 л/ден на човек (на месец това означава до 8 м 3 или годишно до 100 м 3 на човек). От датата на получаване на информационните фактури от топлинния счетоводител клиентите разполагат с 30-дневен срок за рекламации преди изравнителните сметки да бъдат изпратени към топлофикационното дружество в София. Неосигурилите достъп за отчет могат в 90-дневен срок да заявят такъв.

От Техем отчитат, че броят клиенти, които не осигуряват достъп до уредите си за годишен отчет намалява. За сравнение по време на миналогодишната отчетна кампания, неосигурилите достъп до уредите си са били 7 205. От топлинния счетоводител уточняват, че тенденцията се дължи и на уредите с дистанционен отчет, които клиентите избират да монтират в домовете си.

 

Дискусиите са закрити за тази страница