МПС с българска регистрация

Британското законодателство ограничава ползването на моторни превозни средства с чужда регистрация и застраховка на територията на Острова до 6 месеца в рамките на една календарна година без значение, дали става въпрос за еднократно или многократно влизане в страната. Тази правна формулировка много често се интерпретира и разбира погрешно от собствениците на регистрирани и застраховани в България автомобили.

Автомобилът с българска регистрация може да бъде ползван само от времено пребиваващи (до 185 дни в годината) във Великобритания. Превозното средство може да се управлява само от приятели и членове на семейството, които не са постоянно пребиваващи в страната. Постоянно пребиваващо лице може да ползва автомобила само ако собственника е в него.

Пребиваващите дългосрочно (над 185 дни в годината) следва да регистрират превозното средство и да заплащат установените данъци и застраховки.

Изключения от така установения ред се отнасят само до студентите в рамките на срока на обучение, трансграничните наети или самостоятелно заети лица при условие, че се завръщат у дома поне веднъж седмично и служебен автомобил при положение, че фирмата е собственност на водача, законово установена в страната по регистрация и се ползва за служебни цели. Режима на ползване на фирмена кола изисква получаването на конкретна за случая информация тъй, като това може да доведе до проблеми с полицията. При проверка от компетентните органи собственника на автомобила следва да представи документ, издаден от британската данъчна и митническа администрация (HM Revenue & Customs – HMRC) и доказващ правото на облекчен режим.

Скъпите застраховки и данъци изкушават много българи да ползват регистрирани и застраховани в България автомобили. „Непознаването“ на закона не оневинява нарушителите. Полицията може да поиска по всяко време човек да докаже, че има право да ползва автомобил с чужда регистрация в Обединеното кралство без значение, дали е в момент на движение. Всяко превозно средство на територията на страна в продължение на повече от шест месеца в рамките на 12 подлежи на регистрирация и лиценз по установения ред. Изрично трябва да е ясно, че шест месечният период се отнася само за времено пребиваващите и единственно те могат да ползват автомобила. Дългосрочно пребиваващите (резиденти) са задължени в двуседмичен срок от влизането на превозното средство в страната да започнат процедура по регистрация. Заблудата относно продължителността на престоя е практически невъзможна. Не само Британската гранична агенция (UKBA) разполага с подобна информация, но наличието на национален осигурителен номер (NINO), данъчна регистрация (UTR Number), постоянен адрес и т.н. са неоспоримо доказателство за престоя на Острова.

В опит да намали значително броя на неправомерното ползване на превозни средства с чужда регистрациа влизащи във Великобритания, DVLA въведе нова система за „обуздаване“ на чуждестранни шофьорите и МПС-та, влизащи в страната. Автоматични камери за разпознаване на регистрационния номер, използвани преди от полицията само, са монторани във всички входни пунктове на Обединеното кралство и подават информация директно в DVLA.

За да отворите съдържанието е нужно да влезете в профила си!
Ако нямате, влезте тук или да се регистрирате тук на сайта.
Помогна ли Ви тази статия?
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
0/5 - 0 гласовете

Коментари

   Вашият коментар