Монтираха вентилационната тръба на втори блок на Нововоронежката АЕЦ 2

В Нововоронежката АЕЦ 2 завършиха дейностите по монтаж на вентилационната тръба на Втори енергоблок. Генерален проектант и изпълнител на енергоблоковете на Нововоронежката АЕЦ 2 е Групата компании ASE, а централата е филиал на „Концерн Росенергоатом“, част от руската корпорация „Росатом“. Монтажът на оборудването премина в два етапа. Елементите на оборудването бяха монтирани предварително на земята, а после, в събран вид с помощта на кран, бяха поставени в проектно положение. Това позволи да се съкрати срокът на монтажните операции.

Вентилационната тръба е част от технологичната система за вентилация на сградата на реактора и специалния корпус и е предназначена за вентилация на въздуха, отстраняване на излишната топлина и влага, както и за поддържане на необходимите условия за работата на оборудването и обслужващия персонал при провеждането на ремонтните дейности или спирането на реактора. Като преминава през филтриращи устройства с висока степен на пречистване, въздухът се подава в тръбата вече чист и не замърсява атмосферата.

„Стометровата вентилационна тръба е една от най-високите в пусковия комплекс на енергоблока, като значително надминава по височина сградата на реактора и отстъпва само на изпарителните кули, чиято височина е 171 метра“, отбеляза вицепрезидентът на АО ИК „АСЕ“ Олег Шперле. „Проектните характеристики на тръбата са изчислени за сериозни ветрови натоварвания и сеизмично въздействие до шеста степен“.

Строящите се енергоблокове на Нововоронежката АЕЦ 2 са от най-новото поколение „3 плюс“ и напълно отговарят на международните стандарти за безопасност. Първи енергоблок на Нововоронежката АЕЦ 2 с реактор тип ВВЕР-1200 и с мощност 1200 МВт бе предаден в промишлена експлоатация през февруари 2017 г. През 2017 г. новият руски енергоблок на Нововоронежката АЕЦ 2 бе определен сред трите най-добри АЕЦ в света в класация на авторитетното американско списание POWER.

Дискусиите са закрити за тази страница