Младите българи с основно образование – по-склонни да емигрират

Младежите в България с основно и средно образование в по-големи дялове са склонни да заминат в чужбина при възможност. Това заявява вицепремиерът Марияна Николова в отговор на депутатско питане относно тенденцията за напускането на трудоспособни българи. Цитиран е годишен доклад за младежта през 2017 г.

В отговора до депутата Георги Гьоков са цитирани изводи от доклада, Националния статистически институт (НСИ), научни трудове на авторски колектив от БАН.

Според данни от изследване на Института за икономически изследвания при БАН – извадка от 3907 лица на възраст 15-65 години, между 23 и 25% от респондентите с висше и средно специално образование биха емигрирали.

В писмения отговор до депутата се цитират и изводи от международна научна конференция на тема „Икономическо развитие и политики: реалност и перспективи“, на която е представен друг анализ. Изводът е, че голяма част от българите, завърнали се у нас, като мотив да останат, посочват основно семейни и социални причини.

Младите хора в България, като своите връстници в Европа, са изправени пред безброй предизвикателства, свързани с тяхното образование, реализация, качество на живот и други.

Основната причина за разработването на Годишен доклад за младежта, е именно проследяване на динамиката, анализ на ситуацията и ефективността на реализираните мерки от отговорните институции.

В момента Министерство на младежта и спорта разработва Годишен доклад за младежта за 2018 г., чрез който ще могат да се проследят и най-актуалните данни.

Младежите в България с основно и средно образование в по-големи дялове са склонни да заминат в чужбина при възможност. Това заявява вицепремиерът Марияна Николова в отговор на депутатско питане относно тенденцията за напускането на трудоспособни българи. Цитиран е годишен доклад за младежта през 2017 г.
 
В отговора до депутата Георги Гьоков са цитирани изводи от доклада, Националния статистически институт (НСИ), научни трудове на авторски колектив от БАН.

Региони в страната са в риск да се превърнат в демографски пустини

Според данни от изследване на Института за икономически изследвания при БАН – извадка от 3907 лица на възраст 15-65 години, между 23 и 25% от респондентите с висше и средно специално образование биха емигрирали.
 

 

БГНЕС

 


В писмения отговор до депутата се цитират и изводи от международна научна конференция на тема „Икономическо развитие и политики: реалност и перспективи“, на която е представен друг анализ. Изводът е, че голяма част от българите, завърнали се у нас, като мотив да останат, посочват основно семейни и социални причини.


 

Младите хора в България, като своите връстници в Европа, са изправени пред безбройпредизвикателства, свързани с тяхното образование, реализация, качество на живот и други.

Българските мигранти се връщат у нас по семейни и социални причини, сочи проучване

Основната причина за разработването на Годишен доклад за младежта, е именно проследяване на динамиката, анализ на ситуацията и ефективността на реализираните мерки от отговорните институции.
 
БАН с прогноза: Около 25% от българското население ще изчезне до 2040 г.

В момента Министерство на младежта и спорта разработва Годишен доклад за младежта за 2018 г., чрез който ще могат да се проследят и най-актуалните данни.

Дискусиите са закрити за тази страница