Министър Димов: Кръговата икономика е приоритет на Българското председателство на Съвета на ЕС

Кръговата икономика беше поставена като приоритет на дискусиите по време на Българското председателство на Съвета на ЕС. Това каза министърът на околната среда и водите Нено Димов по време на Деветия национален зелен форум на сп. „Мениджър“, който тази година е под надслов „100% кръгова икономика – споделена цел, споделена отговорност“. Министърът посочи, че следващия понеделник ще се проведе последният Съвет на министрите на околната среда на ЕС по време на Българското председателство. На него се очаква да се дадат ясни насоки на Европейската комисия как да продължи да се развива кръговата икономика. Сред основните ключови моменти в предстоящите решения на Съвета е провеждането на кампании за повишаване информираността на потребителите, в което основна роля имат и медиите, подчерта Нено Димов. „Основната идея на кръговата икономика е изграждането на модел, при който влагането на ресурсите и изтичането на енергията да бъдат сведени до минимум. За да постигнем тази цел трябва да променим мисленето си за йерархията на отпадъците. Първото, което се поставя като цел в кръговата икономика, е предотвратяването на отпадък – тоест, така да бъде направен даден продукт, че да се предотврати до минимум образуването на отпадък. Втората цел е животът на продуктите да бъде възможно най-дълъг и те да могат да се ремонтират. След това идва рециклирането – отделните елементи лесно да могат да бъдат отделяни и материалите рециклирани. Ако никое от тези неща не може да бъде направено, следва изгаряне. И последното е депонирането. Ако се следва тази йерархия, според министър Димов, целите, които си поставя ЕС – да постигне 10% депониране, се вписват идеално в концепцията за кръгова икономика. Той посочи, че този процес трябва да започне още с проектирането на стоките. От 2022 г. се очаква в ЕС да влезе в сила регламентът за екодизайн, насочен към реализирането на тази цел. „Това е едно от най- големите предизвикателства пред нас“, обясни министърът на околната среда и водите. София, 1000,

Дискусиите са закрити за тази страница