Министър Ангелкова обсъди партньорството в туризма с ръководители на Владимирска област

България все по-активно си сътрудничи с руските региони в привличането на повече
туристи от федерацията. Готови сме да разширим това партньорство и с институциите,
и с бизнеса от Владимирска област. Това заяви министърът на туризма Николина
Ангелкова на работна среща с Алексей Коношов, първи вицегубернатор на областта.
Разговорът се състоя в рамките на Петербургския международен икономически форум
(SPIEF) и в него участваха също Ринат Чегаев – вицегубернатор, Андрей Шохин –
ръководителя на администрацията, и Елена Перескокова – председател на Комитета по
туризъм.
Министър Ангелкова припомни, че туристите от Руската федерация са сред най-
многобройните посетители на България и техният интерес към държавата ни като
дестинация остава висок. Тя акцентира, че България предлага много добри условия за
организирани детски лагери и е известна с културно-историческия си туризъм. За да
популяризираме този потенциал още по-активно, започваме комуникационна кампания
на пазар Русия от началото на това лято, коментира тя и съобщи, че министерството е
готово да подпише споразумение за сътрудничество с Владимирска област по примера
на партньорството си с Алтайския край също в Русия .
Бъдещите дейности предвиждат още презентации на туристическите възможности на
България, фотоизложба „Българските обичаи и традиции“, браншови форуми, кратки
маршрути за подрастващите по инициативата „По болгарским дорогам памяти“ за 140-
годишнината от Освобождението на страната ни и др. Интерес представлява и
програмата за изучаване на чужди езици по време на организирания отдих на руски
деца и младежи у нас.
Перспективни са и контактите между средни и висши училища в България и
Владимирска област, които подготвят специалисти за туризма, поясни министър
Ангелкова. Към почивка в страната ни все по-голям интерес проявяват младите
руснаци, които предпочитат ваканции на море и планина, сити турове и др. Друг фокус
от двустранното партньорство ще са контактите в регионалния туризъм –
възстановяване на културни връзки, обмен на делегации, съвместни фестивали,
конкурси, празници и др.

Дискусиите са закрити за тази страница