Министерството на културата не казва имената на членовете на комисия

Министерството на културата крие имената на хората, членуващи в комисията, която преценява кой може да получи държавна парична награда за особени заслуги към нацията. В отговор на запитването на Дарик за състава на комисията, отказала отпускането на такава награда на артиста Филип Трифонов, от министерството посочиха, че исканата информация представлява лични данни и имената на членовете не могат да бъдат оповестени без съгласието им.
 
Според нормативния ред за отпускане на пожизнени или периодични награди министърът на културата назначава комисия за преценка на направените предложения, а членовете й отсяват кандидатите чрез тайно гласуване, като предлагат вид и размер на наградата за одобрените кандидати. Тъй като тези хора извършват публична дейност и вотът им е важен и представлява оценка от значение за обществения живот, имената им следва да бъдат публично достъпни, коментира пред Дарик адвокат Александър Кашъмов, ръководител на правния отдел към Програма „Достъп до информация“.
 
В началото на април артистът Филип Трифонов написа отворено писмо до бившия министър на културата и сегашен председател на парламентарната комисия по култура Вежди Рашидов, в което попита, дали има право да се надява на персонална пенсия или така наречената пожизнена държавна награда приживе или е по-вероятно да спечели от тотото. Повод за писмото бешезаседанието на комисията, която преценява кой да получава такава пенсия, на което кандидатурата на артиста не е събрала достатъчно гласове, за да бъде предложена за одобрение от правителството и Народното събрание.
 
Дарик радио поиска информация за състава на комисията, която е отхвърлила кандидатурата на Трифонов, но получи отказ, и допълнително уточнение, че комисията ежегодно променя своя състав, и в него са включени представители на администрацията на министерството и дейци от различни сфери. Впоследствие медията потърси коментар от министъра на културата Боил Бановотносно основанието за отказ на тази информация, но според пресцентъра на ведомството програмата на Банов не позволявала време за интервю за седмици напред.
 
Месец след отправянето на искане за информация от пресцентъра изпратиха отговор, че не могат да изнесат имената на членовете на комисията, тъй като безспорно тези имена позволяват идентифицирането на конкретни лица и попадат в обхвата на дефиницията за лични данни, което налага искане на съгласие от страна на тези хора.

Дарик потърси мнението на адвокат Александър Кашъмов от Програма „Достъп до информация“, който след запознаване със съответните закон и наредба посочи, че информацията, свързана с изпълнение на професионални задължения, особено в публичната сфера, е по-скоро обществена и трябва да бъде достъпна.
 
Според него министърът на културата не може да предложи на Министерския съвет одобряването на награда, ако няма положително предложение от комисията. В същото време процедурата по тайно гласуване гарантира независимост и невъзможност членовете й да бъдат притеснявани относно начина на гласуване.  По отношение на това, дали са защитени от задаването на въпроси, според Кашъмов тези хора извършват публична дейност и тъй като вотът им представлява оценка от значение за обществения живот, имената им следва да бъдат публично достъпни.

Дискусиите са закрити за тази страница