Медицинско за домашно насилие за 30 мин., но само в "Пирогов"

От 1 юли болница „Пирогов“ започва съвместен проект с Националната полиция и неправителствената организация „Деметра“ в помощ на жертвите на домашно насилие. Проектът е със срок 6 месеца.

При този вид престъпление – домашното насилие, е важно институциите да реагират в първите часове след извършването му, каза изпълнителният директор на „Пирогов“ проф. Асен Балтов.

„Никога не е имало пълно обхващане на тези пациенти. Обикновено те минават и казват: „Ние сега трябва да отидем в „Съдебна медицина“, да си издадем едно съдебно медицинско свидетелство“ и след това евентуално да търсят помощ по някакъв начин. Всичко това ще бъде свършено в рамките на 15 до 30 минути с от нас подготвени хора, които ще бъдат буквално на разположение 24 часа 7 дни в седмицата“, отбеляза проф. Балтов.

Новият проект на Асоциация „Деметра“, съвместно със спешния институт „Пирогов“ и други институции, цели да предложи един координиран отговор към домашното насилие чрез въвеждане на пакет от услуги, заяви пред БНР Мария Иванова от асоциацията.

„Този проект цели да събере всички институции, Националната полиция участва също в проекта, а той самият е подкрепен и иницииран от Министерство на правосъдието“, каза тя.

Подобен кабинет има в Многопрофилната болница в Бургас, но за жертви на сексуално насилие, който, по думите на Иванова, е уникален по рода си в България за момента.

Дискусиите са закрити за тази страница