МВР даде Фандъкова на прокуратурата

МВР изпрати обобщена информация, получена от ГДНП и ГДБОП, за случаи с висок обществен интерес, засягащи публични лица, заемащи ръководни длъжности в държавните и общински администрации, корупция, здравеопазване и др. – за периода от 01.01.2021 г. до 25.03.2022 г.

Данните са по приключили преписки и проверки на МВР, изпратени са на прокуратурата, но все още няма извършени действия.

От таблицата с данни става ясно, че са изпратени и материали срещу кметът на София заради прието решение от 17.05.2018 г. от СОС при Столична община. Според подателя кметът на София е запозната в детайли с проекта за „Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София, с оползотворяване на RDF” за изграждане на инсинератор, включително с екологичните и финансови последствия от него. Подателят твърди, че документите, внесени в СОС от кмета на гр. София, са с невярно съдържание.

Дискусиите са закрити за тази страница