Мария Габриел: Най-важният фактор за успеха ни в областта на изкуствения интелект е доверието на гражданите

Най-важният фактор за нашия успех в областта на изкуствения интелект e доверието на нашите граждани. Ключово е всички – от фирмите в традиционните индустрии, през малките и средни предприятия и стартъпите, до нетехнологичните фирми, да се възползват от предимствата, които им дава изкуственият интелект. Това заяви българският еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел по време на пресконференцията за представяне на мерките на Европейската комисия в областта на изкуствения интелект. Европейският подход включва три направления, за да увеличи публичните и частните инвестиции в областта на изкуствения интелект, да подготви социално-икономическите промени и да подсигури подходяща етична и правна рамка.

Мария Габриел силно подчерта, че представените днес мерки целят гражданите и дружествата да усетят ползите от новите технологии.  „Цифровите промени засягат всички ни. За повишаване на конкурентоспособността на нашата икономика, за да се подготвим по-добре за социалните и икономическите промени, за да имаме подход, който се основава на ценностите ни, представяме днешното предложение. Развитието на европейския технологичен потенциал има голяма добавена стойност, но този процес винаги трябва да е съпроводен от доверието на потребителите“, заяви българският еврокомисар. Тя очерта амбицията на Европейската комисия да мобилизира 500 милиона евро инвестиции до 2020 г., което е 70% повече, отколкото днес. Заедно с инвестиция от държавите-членки и частни инвестиции може да се достигне до 20 милиарда евро през следващите 3 години. 

Комисар Мария Габриел отбеляза като ключов елемент за развитието на изкуствения интелект наличността на данните. „Именно поради това предложените мерки визират по-добра достъпност и повторна употреба на данните от публичния сектор, от публичните научни изследвания. Европейските стартъпи се нуждаят от тези данни, за да се развиват, да предлагат нови услуги.

Във връзка със здравните данни, българският еврокомисар очерта трите основни насоки, съпроводени с конкретни мерки. „Ако се разболеете в чужбина, вашето медицинско досие ви следва. Това означава, че лекарите в страната, която посещавате, имат достъп до данните и вашият лекуващ лекар ще знае какво е станало, след като се завърнете. Освен това трябва да се опитаме да сближим възможността за обработка на данните, което ще допринесе за развитие на персонализирана медицина и подобряване на превенцията. Запазвайки европейските граждани в сърцевината на нашите грижи можем да продължим и да изградим цифровия единен пазар“, заяви още българският еврокомисар Мария Габриел.

Дискусиите са закрити за тази страница