Липсват сациални работници

Заради ниските заплати, социалните служби трудно намират служители. Свободните места в страната са 85. 35 от тях са в София, съобщиха от Агенциятя за социално подпомагане. Най-сериозни затрудения изпитват работещите в отделите за „Закрила на детето“, предаде БНТ. Дирекцията за социално подпомагане в столичния квартал ‘Люлин“ обслужва 250 хиляди души. Около 10% от щатните места за социални работници са свободни. Дирекцията на практика работи с около 60% от служителите си, защото често има хора в болнични и отпуски.

Димитрийка Цанова – директор „Социално подпомагане“, Люлин: „Една доста голяма част имат и телкови решения. От своя страна, хората с телкове, като са болни взимат повече и болнични – по-често. И това натоварва пък, тези които остават в дирекциите. „

Недостигът на кадри натоварва най-много служителите в отдела за „Закрила на детето“. В Люлин те са само четирима.

Димитрийка Цанова директор „Социално подпомагане“, Люлин:“ На един социален работник се падат около 150 случая при норматив 16 -18 по европейски стандарт. Ние решаваме съдби на деца, съдби на семейства. „

Евдокия работи в отдела от 3 години Донесла е личния си копютър, купува канцеларски материали със собствени средства и почти всеки ден остава да работи извънредно.

Евдокия Латовска – социален работник: Не се плаща нищо допълнително и основното възнаграждение, което имаме въобще не може да се коментира. Не е нещо, което стимулира социалните работници.

Голямата натовареност се отразява и на хората, които използват социални услуги.

Евдокия Латовска – социален работник: „Ние работим с деца с увреждания, на които осигуряваме направления за социални услуги. И поради големия обем на работа понякога се забаваме в издаването на тези направления.“

Средната заплата на социален работник е 628 лева, а на новопостъпил без опит със 108 лева по-малко, въпреки, че по закон се изисква средно в големите градове назначават само социални работници с висше образование.

Рая Иванова – директор „Човешки ресурси“, АСП „Поради ниското заплащане в случая се получава така,че тъкмо обучаваме един служител – той навлиза в работата и след това си намира по-атрактивна заплата. „

Предвижда се догодина заплатите на социалните работници да се увеличат с до 10%. Друг стимул за привличане на нови кадри в системата е възможността за кариерно развитие, допълват от Агенцията за социално подпомагане.

Дискусиите са закрити за тази страница