Лидерите от ЕС и Западните Балкани приеха декларация

Лидерите от Европейския съюз и Западните Балкани са приели декларация по време на срещата на върха в София в четвъртък.

В документа няма ясно разписани срокове и ангажименти за присъединяването на още страни към Общността. Заявена е обаче ясна подкрепа от страна на държавите членки към кандидатките.

„ЕС приветства споделената ангажираност на партньорите от Западните Балкани с европейските ценности и принципи. ЕС подкрепя ангажимента им да продължат да продължат да укрепват добросъседските отношения, регионалната стабилност и взаимното сътрудничество”, пише в декларацията.

В анекса към нея има разписани и други важни точки, свързани с борбата с тероризма, с правовото развитие на всяка една от държавите, с вътрешните реформи, които трябва да бъдат проведени.

Дискусиите са закрити за тази страница