КНСБ иска тристранни преговори между бизнеса, синдикатите и правителството

КНСБ предлага да започнат тристранни преговори между бизнеса, синдикатите и правителството за подписване на двегодишно национално споразумение до края на мандата на кабинета, обяви президентът на Конфедерацията Пламен Димитров. Предложението е договореностите да бъдат в три области:

„Бизнес и икономика, най-общо казано, какво трябва да се променя в средата, какви ангажименти трябва да бъдат поети от всички страни, по какъв начин и как да защитим индустриалната сфера, индустриалната политика, енергийният сектор. Втората област, която ние предлагаме да обсъдим с конкретни предложения е пазара на труда и демографията. И третата група въпроси, които ние предлагаме са политиките по социалната защита“

Сред предложенията са мерки за задържане на работната сила, повишаване на обезщетенията за безработица и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст. Димитров уточни, че преговорите трябва да бъдат в пълна връзка с разговорите за присъединяването на България към „чакалнята“ ERM II и еврозоната.

Дискусиите са закрити за тази страница