Кмет и зам.-кмет ще проверят транспорта до Витоша

Утре, 21 юли зам.–кметът на Столична община Евгени Крусев ще провери транспортното

обслужване в природен парк „Витоша“. Проверката ще се състои на автобусната спирка при Националния исторически музей в 8:30 часа.

 

Дискусиите са закрити за тази страница