Климатичните промени се превръщат в проблем за международната сигурност

Климатичните промени се превръщат в проблем за международната сигурност. Това заяви пред „Дарик” експертът от Дипломатическия институт при Министерство на външните работи Валентин Катранджиев. Той обясни, че промените в климата влияят на миграционните процеси, принуждавайки много хора от Африка да се изселват в Европа. Заради глобалното затопляне в различни райони вече има сериозен недостиг на прясна питейна вода и се очаква до 50 години тя ще се превърне в стратегически ресурс, който ще замени  петрола. От 28 ноември Дипломатическият институт ще бъде домакин на четиридневен международен пилотен курс за реакция при хуманитарни кризи и природни бедствия в контекста на Общата политика за отбрана и сигурност в ЕС.
 
 Повишаването на температурите води до промяна в климатичните пояси, а това от своя страна оказва влияние на миграционните процеси, посочи Валентин Катранджиев:
 
„Например в големи райони в Африка настъпва опустяване на земите. Това води до естествено изселване на населението на север и предизвиква неизбежна бежанска вълна в посока Европа. На базата на този пример може да съдим, че климатичните промени влияят по някакъв начин на миграционните процеси в световен мащаб.“
 
Климатичните промени стоят в основата на природните бедствия, на които все по-често  ставаме свидетели, коментира експертът.
 
„Климатичните промени водят до появата на редица опустошителни природни бедствия, които се превръщат пак в проблем на международната сигурност. Наводнения, земетресения, опустошителни циклони…“, посочи Катранджиев.

„В определени райони вече имаме много сериозен недостиг на питейна вода, именно в резултат на климатичните промени. Според някои авторитетни международни специалисти, експерти, в близките 50 години водата ще се превърне в стратегически ресурс, който по важност ще замени петрола“, допълни той.
 
От 28 ноември Дипломатическият институт ще бъде домакин на 4-дневен международен пилотен курс за реакция при хуманитарни кризи и природни бедствия в контекста на общата политика за отбрана и сигурност. Курсът се организира под егидата на Европейския колеж за сигурност и отбрана в сътрудничество с Военната академия.

Дискусиите са закрити за тази страница