КЗП предупреждава за повишен риск от източване на карти по празниците

През празничните дни клоновете на банките са затворени и хората обикновено прибягват до теглене на пари от банкомати илиразплащане с карти в магазините.
 
В случай на неуспешен опит за теглене от АТМ устройство, но отчетени и неотменени трансакции, както и при установено неправомерно източване на средства от сметката съществуват механизми за възстановяване на сумите, напомня Комисията за защита на потребителите (КЗП).
 
Ако на екрана на банкомата се появи надпис, че трансакцията е неуспешна и не може да бъде извършена в момента, а парите са отчетени като изтеглени, веднага се обадете в кол центъра на банката, която е издала картата ви. В случай, че не успеете да се свържете, в първия работен ден посетете най-близкия клон на банката и подайте възражение.
 
В 14-дневен срок следва да получите отговор. Ако той не ви удовлетворява, можете да се обърнете за съдействие към функциониращата към КЗП Помирителна комисия за платежни спорове.
 
При тегленето по време на празници има по-голям риск и от кражби, тъй като се ползват външни банкомати. Точно в такива периоди е най-вероятно да бъдат поставени скимиращи устройства, които могат да копират данните от картата ви и да откраднат ПИН кода. Това са и едни от най-честите измами с пластики, според специалисти.

Дискусиите са закрити за тази страница