Картофите поскъпнали с близо 50% за година

Индексът на цените на производител в селското стопанство за второто тримесечие на 2019 г. се увеличава с 5.3% спрямо същото тримесечие на 2018 година, съобщиха от НСИ. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се повишава с 5.8%, а на продукцията от животновъдството – с 4.6%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват увеличение с 4.1%, като в растениевъдството то е с 4.9%, а в животновъдството – с 3.0%.

През второто тримесечие на 2019 г. спрямо същото тримесечие на 2018 г. най-голямо увеличение се наблюдава в цените на картофите – с 45.9%. По-високи са цените на: зърнените култури – с 6.4%, пресните зеленчуци – с 16.3%, техническите култури – с 1.8%, и пресните плодове – с 4.8%. Цените на фуражните култури отбелязват намаление с 6.9%. Увеличение е отчетено в цените на: меката пшеница – с 9.8%, семената от репица и рапица – с 8.1%, семената от кориандър – със 74.2%, оранжерийните домати – с 19.7%, ябълките – с 36.9%, черешите – с 8.5%, и кайсиите – с 35.3%. Понижават се цените на: царевицата за зърно – с 3.1%, фуражния грах – с 31.1%, лавандулата – с 20.0%, бялото главесто зеле – с 22.0%, и на ягодите – с 10.9%.

Спрямо същото тримесечие на 2018 г. цените на живите животни се увеличават с 6.4%. Увеличението е в резултат на ръст в цените на: едрия рогат добитък – с 14.9%, козите – с 15.5%, и на свинете – с 9.5%. Без промяна остават цените на домашните птици. При животинските продукти е регистрирано увеличение в цените на: козето мляко – с 10.0%, и кравето мляко – с 3.9%. Намаление е отчетено в цените на биволското мляко – с 12.4%, овчето мляко – с 3.6%, и на кокошите яйца за консумация – с 2.2%.

През второто тримесечие на 2019 г. спрямо 2018 г. повишаване се наблюдава в цените на: зърнените култури – с 2.9%, техническите култури – с 3.6%, пресните зеленчуци – с 21.5%, картофите – с 48.4%, и пресните плодове – с 4.1%. Спрямо 2018 г. намаление е отчетено в цените на фуражните култури – с 6.2%. В животновъдството цените на живите животни нарастват с 6.4%, а на животинските продукти се запазват на почти същите нива – с леко увеличение от 0.6%.

През второто тримесечие на 2019 г. спрямо 2018 г. увеличение е отчетено в цените на: меката пшеница – с 3.4%, неолющения ориз – с 26.3%, слънчогледа – с 6.3%, оранжерийните домати – с 39.4%, черешите – с 9.5%, и кайсиите – с 10.3%. По-ниски са цените на: соята – с 4.7%, лавандулата – с 20.3%, салатите и марулите – с 13.7%, и ягодите – с 10.8%.

В животновъдството през второто тримесечие на 2019 г. спрямо 2018 г. увеличение се наблюдава в цената на всички основни категории животни. Цените на свинете се увеличават с 6.6%, на едрия рогат добитък – с 14.3%, на овцете – с 5.5%, на козите – с 12.8%, и на домашните птици – с 1.5%. При животинските продукти увеличение отбелязват цените на: кравето мляко – с 0.7%, и козето мляко – със 7.0%. Намаление е отчетено в цените на биволското мляко – с 15.2%, на овчето мляко – с 3.2%, и на кокошите яйца за консумация – с 6.5%.

Индекси на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за второто тримесечие на 2019 г. е по-висок с 3.1% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 2.5% спрямо 2018 година.

През второто тримесечие на 2019 г. спрямо съответното тримесечие на 2018 г. по-високи са цените на: посевния и посадъчния материал – с 1.7%, електроенергията и горивата – с 1.5%, минералните торове – с 10.4%, ветеринарномедицинските продукти – с 4.0%, и на фуражите – с 3.8%.

По-ниски са цените на продуктите за растителна защита – с 0.8%.

През второто тримесечие на 2019 г. спрямо 2018 г. индексът на цените на електроенергията и горивата се увеличава с 1.3%, на посевния и посадъчния материал – с 2.1%, на минералните торове – с 5.5%, на ветеринарномедицинските продукти – с 4.9%, и на фуражите – с 3.3%. Намаляват цените на продуктите за растителна защита – с 0.3%.

 

Дискусиите са закрити за тази страница