Караянчева свиква извънредно заседание на парламента, ще решават за три закона

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева свиква извънредно заседание на парламента на 14 април от 13.00 часа.

В дневния ред са обсъждането на второ четене на промени в Закона за енергетиката, в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

 

Дискусиите са закрити за тази страница