Караниколов: До края на годината по ОПИК ще стартират процедури за около 400 млн.лв

До края на годината по Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ /ОПИК/ ще стартираме процедури за около 400
млн.лв., от които българските компании ще могат да се възползват. Това
заяви министърът на икономиката Емил Караниколов на форум
„Индустриалните зони – ключът към икономически растеж на регионите“,
който се проведе в Ловеч. На събитието бе подписан и Меморандум за
сътрудничество между „Национална компания индустриални зони“ ЕАД
(НКИЗ) и Областна администрация – Ловеч, като подписи на документа
сложиха изпълнителният директор на НКИЗ Антоанета Барес и областният
управител на Ловешка област Георги Терзийски.
Министър Караниколов посочи, че с Меморандума се продължава политиката
на правителството за преодоляване на дисбалансите в регионите, чрез
създаването на Индустриални зони в цялата страна. Съгласно меморандума
Областна администрация-Ловеч, и Национална компания индустриални зони
ЕАД ще работят съвместно за привличане на инвестиции и за обособяване на
икономическа зона в града при конкретен интерес от инвеститори.
По време на срещата с представителите на местния бизнес бяха обсъдени
въпроси свързани с административната тежест и недостига на
висококволифицирани кадри за бизнеса. Министър Караниколов отчете, че
през изминалата година усилията на цялото правителството са били
насочени към намаляване на регулаторните режими за бизнеса, както и към
поддържането на макроикономическа и финансова стабилност.
Икономическият министър подчерта, че по темата с кадрите се работи

изключително активно, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.
Като краткосрочни мерки, по които работи правителството, той посочи
облекчаване на режимите за издаването на работни визи и придобиването на
гражданство от страна на висококвалифицирани кадри от чужбина.
По думите му стимулирането на дуалната форма на обучение и на
преквалификацията на кадри, както и по-широка информационна кампания
за ползите от тези обучения ще доведат до създаването на необходимите за
бизнеса висококвалифицирани специалисти. „Обмисляме в Индустриалните
зони да бъдат изградени центрове за преквалификация и образование,
спрямо нуждите на бизнеса“, допълни той.
Подписването на меморандуми за сътрудничество с общините е част от
стратегията на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД да развива
индустриални зони като механизъм за насърчаване на икономическото
развитие и за подпомагане развитието на инвестиционния потенциал на
страната чрез предлагане на инвеститорите на индустриални терени в
различни локации в цялата страна. До момента НКИЗ ЕАД има подписани
меморандуми за сътрудничество с общините в Бургас, Божурище, Враца,
Сандански, Кюстендил, Варна, Видин, Дупница, Стара Загора, Горна
Оряховица, както с Областна администрация – Кърджали.С подписването на
Меморандум за сътрудничество между Областна администрация Ловеч и
НКИЗ ЕАД областта ще получи възможност нейният терен да се
популяризира и предлага на инвеститори. При конкретен инвеститорски
интерес НКИЗ и Ловешка област ще могат да осъществят „ад хок“ проект за
развитие на терена за индустриални цели.

Дискусиите са закрити за тази страница